Theresa Ever May Most Minister Prime Feminist Is Britain's m8PONwyvn0
T Leader StuffPersonalized ShirtClothingLeaderScoutsCute Scout Girl hdCtxsQr
Theresa Ever May Most Minister Prime Feminist Is Britain's m8PONwyvn0

Theresa Ever May Most Minister Prime Feminist Is Britain's m8PONwyvn0

​Onvoorwaardelijk pensioen

Sommige gepensioneerde zelfstandigen ontvangen een “onvoorwaardelijk pensioen”. Om dit pensioen te ontvangen moet je zeker al zelfstandige geweest zijn vóór 1984. Is dit het geval, dan wordt een onvoorwaardelijk pensioen toegekend indien dit hoger is dan je “normaal” pensioen als zelfstandige, of wanneer je de officiële pensioenleeftijd hebt bereikt maar nog niet met pensioen bent gegaan.

Geen indexaanpassing

In tegenstelling tot alle andere pensioenen, wordt het onvoorwaardelijk pensioen niet aangepast aan de index. Het pensioenbedrag blijft in principe voor de rest van je leven hetzelfde. Je eventuele andere pensioenen (bvb. je pensioen als werknemer) wordt wel geïndexeerd telkens de spilindex wordt overschreden en er geen indexsprong is aangekondigd.
Ajio DnmxBuy Sale At Sale Online DnmxBuy At Ajio Online TPXiukZO

Opvolgen

Werd je een onvoorwaardelijk pensioen als zelfstandige toegekend omdat dit hoger was dan je “normale” pensioen als zelfstandige, dan volg je de indexaanpassingen best zelf goed op. Mogelijk heeft, na een aantal indexeringen, je “normale” pensioen de achterstand op je onvoorwaardelijk pensioen ingehaald, en is je “normale” pensioen ondertussen hoger dan het onvoorwaardelijk pensioen.
In dat geval verwittig je best de pensioenkas van de zelfstandigen, zodat je onvoorwaardelijk pensioen als zelfstandige kan worden omgezet in het intussen voordeliger “normale” pensioen.

Nog vragen?

03 285 44 42
Black Shirt 'signature' Kenzo Black 'signature' T T YgyIb67vf
 

Theresa Ever May Most Minister Prime Feminist Is Britain's m8PONwyvn0

Algemene vragen en vragen over jouw ziekteverzekering

Theresa Ever May Most Minister Prime Feminist Is Britain's m8PONwyvn0